02.04.2005 r...Gniew Jezusa w Bogu...

Wpis

wtorek, 26 kwietnia 2011

*GNIEW JEZUSA...

*GNIEW...*JEZUSA...

*DZIEŃ...

*02.04.2005 r...

*I* zstąpił...*Bóg...*Święte...*Imię Allah...

*Święte...*Imię Jah...

*który uczynił...*Jezusa z Nazaretu...*Prorokiem...

*Gniewu...

*Boga Ojca All'Jah...*Boga Matki All'Jah...

*I zamknął...

*Bóg Matka All'Jah...*w...*Duchu Świętym...

*Dnia..

*02.04.2005 r...

*Księgę słowa..

*Papieża.. 

http://papiezswiata.blogspot.com

*Jana Pawła II..

*tym samym ...*Bóg Matka All'Jah...

*w...*Duchu Świętym...

*zamknął czas...*kultu..*słowa papieża..*i..*jego..*Biskupów..

*czyniąc..*ich..*słowo..

*słowem ostatnim...*słowem martwym..

*przed...

*Obliczem...*Boga Ojca All'Jah...*w...*Duchu Boga...

*To co...

*Gniew...*Boga All'Jah...

*Zamknął...

*niech żaden człowiek na tej..*Ziemi nie waży się...

 *Otworzyć..

*Jeśli to uczyni..*w czasie dowolnym..*w sposób dobrowolny..*z własnego wyboru..*przeciwko..

*Tej...*Prawdzie...*Gniewu Jezusa...*w...*Bogu Ojcu All'Jah...

*i... w...*Bogu Matce All'Jah...

*To dla niego nie będzie żadnej..*ofiary..*przebłagalnej..

*i..

*pozostanie..*mu..*straszliwy czas oczekiwania już za życia..Na...

*Sąd...*i...*Osąd Ostateczny...

http://konklawe115.blogspot.com

*Bo...

*Jego...*Żar Ognia...*Gniew Jezusa...*w...*Bogu All'Jah...

*Duszę..

*twoją..*poprowadzi już za życia do świata..*zatracenia..

*i..*ciemności..*gdzie będzie kroczyć po wsze czasy po świecie..

*Otchłani..*i..*Zapomnienia...

*pierwszej śmierci..*za..*Życia..*i..*drugiej śmierci..*po..*Życiu..

http://czaspieklanieba.blogspot.com

*dozna bólu..*cierpienia..*i..*nieznanej śmierci..

*gdzie..*Dusza..*nie znajdzie..

*usprawiedliwienia..*dla tego swojego czynu..

*czynu wymierzonego.. *przeciwko..

*Bogu All'Jah...

*Bogu Ojcu All'Jah...*w...*Duchu Boga...*Bogu Matce All'Jah...

*w...*Duchu Świętym...

http://klatwaproroka.blogspot.com   

http://osadostateczny.blogspot.com  

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
aischyren
Czas publikacji:
wtorek, 26 kwietnia 2011 18:01